ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 08:06
ގެދޮރު ގެއްލުނު ދެކުނު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް
ގެދޮރު ގެއްލުނު ދެކުނު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންތަކެއް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ފެނާއި ކާނާ ލިބުން ހުއްޓިއްޖެ
އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ދެކުނު ގާޒާ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ދެމުންދާ ހަމާލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުން

ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހިންގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގާޒާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް އާއްމުންނަށް ފެނާ ކާނާ ލިބޭނެ ގޮތް ނެތިފައި ތިބި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މަރުވަމުންދާ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވަމުންދާ މީހުން އިތުރުވަމުންދާ އިރު ގާޒާގެ ސިއްހީ ނިޒާމުވެސް އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާ ތަކުގެ ސަބަބުން ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައެވެ.

ބައިނަލް އަގްވާމީ އިންޒާރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ދެކުނު ގާޒާ އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ދެމުންދާ ހަމާލާތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުންނެވެ.

ރަފާ ސިޓީއަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވުމާއެކު އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 600،000 ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހުސްވި ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް އެ ސިޓީ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ގާޒާގެ އުތުރު ސަރަހައްދުތަކުން މަދުވެގެން 100،000 މީހުން އެތަން ދޫކޮށް އެހެން ސަރަހައްދު ތަކަށް ވަނީ ހިޖުރަ ކޮށްފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،272 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 79،205 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް