ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 08:05
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅު
 
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 8 ވަނައިގައި

ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ, ޔުއެފާގެ ތިންވަނަ ފަންތީގެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކޮނަފަރެންސް ލީގުގައި ވާދަކުރުމުގެ އުއްމީދު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ.

3-2 ން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ދާއިރު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 57 ޕޮއިންޓާއެކު 8 ވަނައިގައެވެ. ހަމަ އެއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް ފައިދާ ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން 7 ވަނައިގައި އޮތީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑެވެ. 60 ޕޮއިންޓާއެކު ހަވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއާ ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އޮތަސް، ގޯލްގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުވުމުން ހަ ވަނައިގައި ނިންމާލުމަކީ ޔުނައިޓެޑަށް ދުރު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ ޔޫރޮޕާ ލީގުން ޖާގައެއް ލިބޭނެއެވެ.

ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ލީޑް ނަގައިދިނީ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި މައިނޫ އެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ގޯޑަން ލަނޑެއް ޖަހާ ނިއުކާސަލް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިން ނަމަވެސް ޑިއާލޯ ލަނޑު ޖަހާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑް ނަގައިދިނެވެ. އަދި ހޮއިލުންޑް ލަނޑު ޖަހާ މޮޅެއްގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިދިނެވެ. މިއީ އޭނާ މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ޖެހި 15 ވަނަ ގޯލެވެ. އެކަމަކު މެޗުގައި އޭނާ ޖެހި ގޯލަކީ 10 މެޗުން ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. ނިއުކާސަލްއަށް ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖެހުނީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. ލަނޑު ޖެހީ ހޯލް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް