ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:02
ދަރިވަރުންތަކެއް ބެލެނިވެރިއާއެކު ސްކޫލަށްދަނީ
ދަރިވަރުންތަކެއް ބެލެނިވެރިއާއެކު ސްކޫލަށްދަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ސްކޫލް އެޑްމިޝަން
ސްކޫލްތަކަށް ވެއްދުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި ފެށޭ ދިރާސީ އަހަރަށް ސުކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހަމަވެފައިވަނީ މި މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފޯމްތަކަށް ޖަވާބު ދީފައެވެ.

މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނެރިފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ލޭޓް އެޑިމިޝަންއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަލަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި، އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ކްލާހަކަށް ވައްދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނާއި، ގްރޭޑް 1ށް އަލަށް ވައްދަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން، ޕްރައިވެޓް ސްކޫލަކަށް ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި އުޅެފައި ރާއްޖެއަށް ބަދަލުވެ، ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 ދުވަހު ސްކޫލް އެޑްމިޝަން ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި މި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް އެކަނިކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް