ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 21:30
ރަފާގައި ހުންނަ ކުވައިތު ހޮސްޕިޓަލް
ރަފާގައި ހުންނަ ކުވައިތު ހޮސްޕިޓަލް
އަލް- ޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ ކުވޭތީ ހޮސްޕިޓަލް ހުސްކުރަން އިޒްރޭލް ސިފައިން އަންގައިފި
 
މި އަމުރާއެކު މަދު ގަޑީއިރެއްގެ ތެރޭގައި ގާޒާގެ ސިއްހީ ނިޒާމް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި

ގާޒާގެ ކުވޭތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިޝަލުންނަށް އެތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން އަންގައިފި ކަމަށް ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިޒްރޭލްގެ ހަރުކަށި މި އަމުރާއެކު ގާޒާގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، މަދު ގަޑީއިރެއްގެ ތެރޭގައި ގާޒާގެ ސިއްހީ ނިޒާމް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ގާޒާގެ މަސްރަހު ހޫނުވަމުންދާއިރު، އުތުރު ގާޒާގެ ޖަބާލިއާ ސަރަހައްދުގައި ގަދަޔަށް ހަނގުރާމަ ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އެ ސަރަހައްދަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ގެންދަނީ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ހަނގުރާމަ ހޫނުވަމުން ދިއުމާއެކު ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ރަފާ ސިޓީ ދޫކޮށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އދ އިން ބުނެފައިވަނީ 360،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަފާ ދޫކޮށް މިހާތަނަށް ހިނގައްޖެ ކަމުގައެވެ. އިޒްރޭލުން ގެންދަނީ ރަފާ ސިޓީގެ އިތުރުން ގާޒާގެ އުތުރު ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން، ދެކުނު އެފްރިކާއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓު އޮފް ޖަސްޓިސްއަށް އިޒްރޭލްގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިން ގާޒަގައި ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފް ޖަރީމާތައް ތަހުގީގް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް މިސްރުން ރަސްމީކޮށް ތަދައްހުލް ވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،091 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 78،827 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ