ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 10:48
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޖަރުމަނު ލީގު
ވުލްވްސްބާގް އަތުން ބަޔާން މޮޅުވެއްޖެ
 
ބަޔާނަށް މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނުއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގައި

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ވުލްވްސްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މިއުނިކް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަޔާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 2-0 އިންނެވެ. އެ މެޗަށް ކުރިމަތިލީއިރު، އެންމެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން އޮތީ ބަލިވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ލެގުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ ބަޔާން މުބާރާތުން ކެޓީ ފަހު ވަގުތު އެވެ.

ވުލްވްސްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބަޔާނުން ލީޑު ނެގީ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ބަޔާނަށް އެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ލޮރޯ ވޮނަރެކް އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަޔާންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލިއޯން ގޮރެޓްޒްކާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާާ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބަޔާނުން ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ބަޔާނަށް މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނުއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިއީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު، ބަޔާނުން ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލާނެ އަހަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް