ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 22:33
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލޭޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ އިންތިޚާބު
ޕުޓިން ރަޝިއާގެ ރައީސް ކަމުގެ 5 ވަނަ ދައުރު ފައްޓަވައިފި
 
ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުންނާއި އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ ރަޝިއާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް

ރަޝިއާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް 5 ވަނަ ދައުރަކަށް މިހާރުގެ ރައީސް ވިލެޑިމިއަރ ޕުޓިން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

މާޗް މަހު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވަނީ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯއްދަވާ، 6 އަހަރުގެ އިތުރު ރިޔާސީ ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

ރިޔާސީ 6 ވަނަ ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ނިމޭއިރު ޕުޓިންގެ އުމުރުފުޅުން 77 އަހަރު ފުރިހަމަވާނެއެވެ.

އިތުރު ރިޔާސީ ދައުރަކަށް ޕުޓިން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ރަޝިޔާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް ހުރިނަމަ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ވަނީ މަރުވެފައި ނުވަތަ ޖަލަށް ލެވިފައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ. ދެންތިބި އިދިކޮޅު އެހެން ލީޑަރުން ވަނީ ގައުމުން ބޭރުގައި އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިފައެވެ.

ކްރެމްލިންގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ރަޝިޔާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންނާއި ޕުޓިން އަށް ތާއީދު ކުރާ ސިޔާސީ އިސްފަރާތްތަކުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތައް އެމެރިކާ އަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މަންދޫބުންނަށް ދައުވަތު ދީފައިވީ ނަމަވެސް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުންނާއި އެމެރިކާއިން ބުނެފައިވަނީ ރަޝިއާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ.

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން، އެހެން ނަމަވެސް ޕުޓިން އަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް، އެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ މަސައްކަތް ގެންދަވާނެ.
ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު މެތިއު މިލަރ

ޕުޓިން ރަޝިއާގެ ރައީސް ކަމާ ފުރަތަމަ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ 2000 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އިންތިޚާބަކުން ރަޝިޔާގައި ވެރިކަން ހަވާލު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕުޓިން އެކަން ސިފަކުރެއްވީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަޓިކް ދައުލަތަކަށް ރަޝިޔާ ވެވިދާނޭ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އޭގެ 24 އަހަރު ފަހުންވެސް ރަޝިޔާގެ އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޕުޓިން އެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދައުރު ހަމަވުމުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނެސް ގެންދެވީ ދައުރުގެ މުއްދަތު ދިގު ކުރައްވަމުންނެވެ. ޕުޓިންގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ފެއްޓެވީ 4 އަހަރުންނެވެ. މިހާރު ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ 6 އަހަރުގެ ރިޔާސީ ދައުރަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް