ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 15:34
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ބޮން
އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ބޮން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
 
ބައިޑްން ވިދާޅުވީ އާއްމުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހަތިޔާރު އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް ފޯރުކޮށް ނުދެއްވާނެ ކަމުގައި
 
އިޒްރޭލް ސިފައިން ގާޒާގެ ދެކުނުން އޮންނަ ރަފާ ސިޓީއަށް އަރަން ހިންގާ އުދުވާނަށް ބައިޑްން ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާކަން އެތައް ފަހަރަކު ހާމަކުރައްވާފަ

އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ބޮން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭނުން ކުރި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސް ބައިޑްން ވިދާޅުވީ އެފަދަ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުން މަރުވެފައިވާ ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

ބައިޑްން މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ، އެމެރިކާގައިން އުފައްދާ 900 ކިލޯގްރާމްގެ ބޮން އިޒްރޭލަށް ފޯރުކޮށްދޭތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ގޮތުން ބައިޑްން ވިދާޅުވީ އާއްމުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހަތިޔާރު އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް ފޯރުކޮށް ނުދެއްވާނެ ކަމުގައެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން ގާޒާގެ ދެކުނުން އޮންނަ ރަފާ ސިޓީއަށް އަރަން ހިންގާ އުދުވާނަށް ބައިޑްން ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާކަން އެތައް ފަހަރަކު ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ރަފާ އަށް އަމާޒުވާ އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވަމުންދާއިރު، ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ފަލަސްތީންގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ގެންދަނީ އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ރައްކާތެރި ކޮންމެވެސް އެހެންތަނަކަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ ޖޭކް ސުލިވަން ވަނީ ހަމާސް އަށާއި އިޒްރޭލަށް ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 34،844 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 78،404 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް