ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 12:33
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އަންޗެލޮޓީ ހުރީ އިތުރު ފައިނަލެއްގެ އުންމީދުގައި
 
ބަޔާންގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި، މޮޅު އަދި ނުރައްކާތެރި ސްޓައިކަރުން އެބަ ތިބި

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު، ޔުއެފާ ޗެެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އިތުރު ފައިނަލަކަށް ދިޔުމުގެ އުންމީދުގައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް، ރެއާލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަޔާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 އިންނެެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ ރެއާލް ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ބަޔާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ރެއާލްގެ ކުޅުންތެރިން އަދި އޭނާ އަށް ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ލެގާ ކުރިމަތިލާނީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން، ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބަޔާންގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، އެ ޓީމުގައި ވަރަށް ހުނަރުވެރި، މޮޅު އަދި ނުރައްކާތެރި ސްޓައިކަރުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު ސަމާލުވާން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށް އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ރެއާލަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރި ވެސް ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ރެއާލާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ވެސް އަދި ކޯޗަކު ވެސް ހުންނަން ބޭނުންވާ ވަރުގެ، މުހިންމު އަދި ޝައުޤުވެރި މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އިތުރު ފައިނަލެއްގައި ހުންނަން ކަމަށް ވެސް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރެއާލް އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޓީމެވެ. މިހާތަނަށް ރެއާލުން ވަނީ 14 ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ފަހަރުގެ މުބަރާތް ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ ލިވަޕޫލް ބަލި ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް