ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 11:40
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލިންހަމް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލިންހަމް
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ބެލިންހަމް މިހާރު ފިޓުވެއްޖެ: އަންޗެލޮޓީ
 
އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބެލިންހަމް މުޅިން ފިޓު ނޫން ކަމަށާއި، ބެލިންހަމް ހުރީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ބަލިވެފައި ކަމަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، ޖޫޑް ބެލިންހަމް މިހާރު ފިޓުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބެލިންހަމް މުޅިން ފިޓު ނޫން ކަމަށާއި، ބެލިންހަމް ހުރީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ބަލިވެފައި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ އަށް ވައިރަހެއްގެ އުނދަގޫ ކުރުން ކަމަށާއި، އޭރު އޭނާ އެކަމުން މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ބެލިންހަމް ހުރީ މުޅިން ފިޓުވެފައި ކަމަށް އަންޗެލޮޓީ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން، ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލިންހަމް ނުކުޅެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބެލިންހަމް ކުޅެނެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނިގެން އޭނާ ކުޅުނު ނަމަވެސް، ވަކި ހިސާބަކުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ރެއާލަށް ބަދަލުވެ ބެލިންހަމް އަންނަނީ އެކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ރެއާލަށް ކުޅެދިން 37 މެޗުން 21 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް