ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2024 | ހުކުރު 21:37
އޯސީއެޗްއޭގެ ތަރުޖަމާނު ޖެންސް ލާކީ
އޯސީއެޗްއޭގެ ތަރުޖަމާނު ޖެންސް ލާކީ
ސައުދީ ގެޒެޓް
ފަލަސްތީން އިޒްރޭލު ހަނގުރާމަ
ރަފާ އަށް އިޒްރޭލުން އަރައިފިނަމަ އެތައް ސަތޭކަ ހާސް މީހުން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނެ: އދ
 
އދ އިން އަންދާޒާ ކުރާގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ގާޒާ އަލުން އާރާސްތު ކުރަން 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެ
 
ގާޒާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ސުންނާފަތި ކުރުން ކަމުގައި އދ އިން ސިފަކޮށްފައިވޭ

އިޒްރޭލް ސިފައިން ރަފާއަށް އަރައިފިނަމަ އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ އޯސީއެޗްއޭގެ ތަރުޖަމާނު ޖެންސް ލާކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްލޭނަށް އދ އިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެމެރިކާއާއި ވިލާތުގެ ގައުމުތަކުން ވެސް މި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލަށް ވަނީ ނުރުހުމުގެ ބަސްތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގާޒާއަށް ހުއްޓުމެއްނެތި އިޒްރޭލް ސިފައިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 26 މީހުން މަރުވެ 51 މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގާޒާގެ ރަފާގެ ގެއަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 7 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 4 ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ.

އދ އިން އަންދާޒާ ކުރާގޮތުގައި އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ގާޒާ އަލުން އާރާސްތު ކުރަން 40 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުންވާނެއެވެ. ގާޒާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ސުންނާފަތި ކުރުން ކަމުގައި އދ. އިން ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 7 ގެ ފަހުން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މަދުވެގެން 34،622 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި 77،867 މީހުންވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް