ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:39
އައްޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
އައްޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައްޑޫގެ ސްޕާއަކުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުން
އައްޑޫގައި ސްޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަނަކުން ހަށިވިއްކަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނާއި ބިދޭސީ ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަނަކުން ހަށިވިއްކަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަނަކުން ދިވެހި ދެ ފިރިހެނުންނާއި ބިދޭސީ ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކުރީ ތައިލެންޑުގެ ތިން އަންހެނުން ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ސްޕާ ތަކުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ތަންތަނުގައި ހަށިވިއްކާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މާލެސިޓީގައި ވެސް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާއިރު، މިފަދަ ތަންތަން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށް އޭރު ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މި ޢީދުގައި އައްޑޫގައި ކުލަ ޖެހޭނީ ވަކި ސަރަހައްދުތަކެއްގައި، އާއްމުންނަށް އުނދަނގޫ ވާގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ!
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ވަގަށް ނެގުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް - ދެމަފިރިންގެ ނަން މަތީގައި ރެޖިސްޓްރީކުރި 86 އުޅަނދު!