ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 14:57
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް
ޕޮލިސް
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް ހިނގުން
ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓު، އެކަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ
 
ފުވައްމުލައް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 4 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން
 
އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 10:48 ހާއިރު 2 ސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވޭ
 
އެއް އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ނުރައްކާތެރި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ގިޑިގެއެއްގެ ބައެއް ނެއްޓިފައިވަނިކޮށް ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް އެތަނުން ނެއްޓިގެން ދާން ކުރި މަސައްކަތުން، ސައިކަލު ކަހާލައިގެން ވެއްޓި ސައިކަލު ދުއްވި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުވައްމުލައް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއަށް ފަރުވާ ދެމެންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 10:48 ހާއިރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި 2 ސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 3 މީހުންނަށް ފުވައްމުލައް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމެންދާކަމަށާއި އަދި އެތަނުން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިދެ އެކްސިޑެންޓުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް