ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 09:26
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ޙިލާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް ޙިލާލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަލް ހިލާލުން ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް!
 
މޮޅާއެކު އަލް ޙިލާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވެސް 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ފާތެހާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް ޙިލާލުން ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މި ސީޒަންގެ ސައުދީ ލީގުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އަލް ޙިލާލުން ވަނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލް ފާތެހާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 3-1 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް އަލް ފާތެހް އިންނެވެ. މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ލޫކަސް ޒެލަރަޔާން އެވެ. އޭގެ މިނެޓެއް ފަހުން މިކޭލް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި އަލް ޙިލާލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގައި އަލް ޙިލާާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ރުބެން ނެވޭސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އަލް ޙިލާލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ޖެހީ އަލީ ޢަބްދުﷲ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް ޙިލާލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ވެސް 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 28 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 80 ޕޮއިންޓެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އަލް ނަސްރަށް ލިބެނީ 68 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް