ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 09:53
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެވަޓަން ކުޅުންތެރިން
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެވަޓަން ކުޅުންތެރިން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ، ލިވަޕޫލްގެ އުއްމީދު ފެނަށް!
 
ލިވަޕޫލަށް ލީގު ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތް

އެވަޓަން އަތުން ބަލިވެ, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަ ލީގު ހޯދަން ލިވަޕޫލް ކުރާ އުއްމީދު ފެނަށް ވެއްޖެއެވެ.

ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ތިން ޓީމުން ވާދަކުރަމުން އައި ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވުމުން, ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެ ބާރު ގެއްލިފައެވެ. މިވަގުތު ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ލިވަޕޫލާ ދެމެދު ތިން ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ތިންވަނައިގައި އޮތަސް އެޓީމަށްވުރެ އިތުރަށް ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ވެސް ދެ މެޗު ކުޅެފައި ވާތީ ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ސިޓީއަށް އެބައޮތެވެ. އަދި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ސިޓީ އަށް އެބައޮތެވެ.

އެވަޓަން އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވީ 2-0 ނެވެ. މެޗުގައި އެވަޓަންގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ބްރަންތްވައިޓް އެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ކަލްވާޓް ލެވިންއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް