ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:01
ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރި ކުރާކަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުމެއް ނުވޭ!
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބަސްތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަސަތަކެއް ނޫން ކަމަށް

ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރި ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޗެލްސީ ވަނީ ލަދުވެތި ބައްޔަކުން ބަލިވެފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބަސްތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަސަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ ބަސްތަކަކީ ކުޅުންތެރިން ތިބި ގޮތް ސިފަ ކޮށްދޭން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަސްތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރި ކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، އެކަން ނުވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޗެލްސީ އަށް އައިސް ތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންގެ ކުށެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއީ އެ ކުޅުންތެރިން ޗެލްސީ އަށް އައިއިރު ވެސް ކުލަބު އޮތީ ގޯސް ޙާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީ އަށް އައިސް އެ ކުޅުންތެރިން އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރާތީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕޮޗެެޓީނޯ ދެކޭ ގޮތުގައި ކުޅުންތެރިން ކުށްވެރިކޮށްގެން ކުރިއަކަށް ވެސް ނުދެވޭނެ އެވެ. ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، އެކުގައި އެންމެން އެކަތި ގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ އޭނާގެ ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އެންމެ ގާތުން ފެންނާނީ އޭނާ އަށް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު، މިވަގުތު އެ ޓީމު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް