ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:25
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
މުސްތަޤުބަލެއް ނުފެނޭ، މިތިބީ މާޔޫސްވެފައި: ޕޮޗެޓީނޯ
 
އަންނަ ސީޒަންގައި ޗެލްސީ އެހެން ދިމާލެއްގައި އޮންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭ

މިވަގުތު އޮތް ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، ޗެެލްސީގެ މުސްތަޤުބަލެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އެންމެން ވެސް ތިބީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ޗެލްސީ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައި ވަނީ 5-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އަންނަ ސީޒަންގައި ޗެލްސީ އެހެން ދިމާލެއްގައި އޮންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓީމުގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނައި، އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، އެ މަގުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޗެލްސީގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން މިހާރު ނޭންގޭ ކަމަށެވެ. މެޗުން ލިބުނީ ލަދުވެތި ނަތީޖާއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އެންމެން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔުސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޙާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކޮށްގެންނެެވެ.

އިތުރަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، އެންމެ ފަހުން ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ދެއްކި ކަހަލަ ކުޅުމެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކަހަލަ ކުޅުމެއް ދައްކައިފި ނަމަ، ޗެލްސީ އަށް ޔޫރަޕުގައި ކުޅުން ހައްގު ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ޗެލްސީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 32 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާއިރު، ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އަންނަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް