ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 15:07
އެސްޓަންވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް
އެސްޓަންވިލާގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް
ޑެއިލީ މެއިލް
އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް
މާޓިނޭޒަށް ސެމީ ފައިނަލްގައި ނުކުޅެވޭނެ: ޔޫއޭފާ
 
އޭނާ އަށް ވަނީ ތިން ކާޑު ހަމަވެފައި

ޔޫއޭފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެސްޓަންވިލާގެ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަަމަށް ޔޫއޭފާއިން ބުނެފި އެވެ.

ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އިސް އިދާރާއިން މިހެން ބުނީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ތިން ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާތީ އެވެ. ފްރާންސްގެ ލިއްލެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުގައި އޭނާ އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކި އެވެ. ދެ ވަނަ ކާޑު ދެއްކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ދެ ވަނަ ލެގުގައި މެޗު ހިނގަމުންދަނިކޮށް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރާތީ އެވެ. ތިން ވަނަ ކާޑު ދެއްކީ ދެ ޓީމު 3-3އިން އެއްވަރުވުމުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ބަލަން ނަތީޖާ ކަނޑައަޅަން ޕެނަލްޓީ ޖަހަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެވެ. މި މެޗުގައި ދެ ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކި ނަމަވެސް އޭނާ ދަނޑުން ފޮނުވާނުލައި ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގައި ބައިވެރިކުރިވި އެވެ. އެއީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދާއި ފުޓްބޯޅަ ގަވާއިދުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ވަގުތުގައި ދައްކާ ކާޑުތައް ޕެނަލްޓީ ޖަހަންދާއިރު ނުގުނާތީ އެވެ.

ނަމަވެސް ޔޫއޭފާއިން ބުނީ ތިން ރީނދޫ ކާޑު ހަމަވުމުން ޖެހިގެން އަންނަ މެޗަށް ސަސްޕެންޑްވާތީވެ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރަށް ސެމީ ފައިނަލްގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި މޮޅަށް ކުޅެ، އާޖެންޓީނާ އަށް ތަށި ހޯދައިދިން ކީޕަރު މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ ވަގުތު ބޭކާރުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއާ މެދު އަބަދުވެސް ޕެނަލްޓީ ޖަހާއިރު ގޯސް ތަސައްވުރެއް އުފެދިފައި އޮންނަނީ ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭން އުޅޭތީ ކަމަށެވެ.

30 މިނެޓު ކުޅެވުނު ފަހުން އަހަރެންނަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކި. އެއިރު އަހަރުމެން ދަނީ މެޗުން ބަލިވަމުން. ދެން އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ރެފްރީ އަހަރެންގެ ކިބައިން ބޭނުންވަނީ ކޮންކަމެއްކަމެއް. ޕެނަލްޓީ ޖަހަންދިޔައިރު ބޯޅައެއްނެތް. އަހަރެން ބޯލްބޯއީ ގާތު ބުނީ ބޯޅަދޭށޭ. އެކަމާހެދި ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑު ދެއްކީ. އަހަރެންނަށް މިކަން މިހިނގާ ގޮތެއް ނުވިސްނޭ. އަހަރެންނަކަށް ގަވާއިދެއް ވެސް ނޭނގެ"
މާޓިނޭޒް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޕެނަލްޓީ ޖަހަން ޖެހުމުން މި މެޗުގައި ވެސް އެފަދަ ގޮތެއް ވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މާޓިނޭޒަކީ ފްރާންސްގެ ސަޕޯޓަރުން އެހާ ގަޔާވާ ކީޕަރެއްނޫނެވެ. އެއީ 2022ގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ފްރާންސް ބަލިވީ ވެސް އޭނާގެ ޕެނަލްޓީތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ފައިނަލް މެޗުގެ ޝޫޓްއައުޓްގައި ވެސް އޭނާ އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދެއްކި އެވެ. މާޓިނޭޒް ބުނީ ރޭ ފްރާންސްގެ ޓީމެއްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށްލެވުމުން އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް