ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 09:34
ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ޕެނަލްޓީ ޖެހި ވަގުތު ހާސްވެފައި
ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ޕެނަލްޓީ ޖެހި ވަގުތު ހާސްވެފައި
ގޫގުލް
ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ބަލިވީ މޮޅަށް ކުޅެފައި، ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތީ ތައުރީފް: ގާޑިއޯލާ
 
މުޅި ގޭމް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ޕެނަލްޓީ އަށް ދާން ޖެހުން ގަބޫލުކުރަން ދަތި: ރުބެން ޑިއާސް

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ތަށި ދިފާއު ނުކުރެވި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ރޭ ކެޓި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 3-3އިން އެއްވަރުވުމަށްފަހު ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-1އިން އެއްވަރުވެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3އިން ބަލިވުން ދެރަވި ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މިއީ ބަލިވާންވީ ގޮތަކީ. ޓީމެއް ބަލިވާންޖެހޭ ގޮތަށް އަހަރުމެން ބަލިވީ. އެއީ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި. އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށްފައި
ގާޑިއޯލާ
ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދެރަވެފައި - ގޫގުލް

އޭނާ ބުނީ ނަތީޖާ ނެރެން ރޭގެ މެޗުގައި ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ގޭމް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ޖެހި ޕާސްތަކާއި ގޯލަށް ފޮނުވާލި ހަމަލާތަކަކީ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ފަހު ވަގުތު ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ އުސޫލަކީ އެއީ. އެކަމަކު ޔޯހަން ކްރައިފް ބުނޭ ނަސީބަކީ ހުއްޓޭނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އަހަރެން އެވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން. ހަމަމިއާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް މަރުހަބާ ކިޔަން. އެމީހުން ވެސް ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅުނު
ގާޑިއޯލާ

މި ބައްޔާއެކު ސިޓީއަށް ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ސީޒަނެއްގައި ތިން ތަށި ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް މި ސީޒަނުގައި ބާކީ އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގާއި އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕެވެ.

ޑިފެންޑަރު ރުބެން ޑިއާސް މެޗަށް ފަހު ބުނީ ދެން އޮތީ ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވެން ހުރީ ކޮންކަމެއްތޯ ބަލައި އަވަހަށް މި ބަލިން އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ.

ބުނާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއްނެތް. އަހަރުމެން މޮޅަށް ކުޅުނުން. މުޅި ގޭމް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި ޕެނަލްޓީ އަށް ދާން ޖެހުން ގަބޫލުކުރަން ދަތި. އަހަރުމެން މެޗުން މޮޅުވާން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން
ރުބެން ޑިއާސް

މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 14 ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް ކުޅޭނީ ހަ ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް