ކ. މާލެ
|
16 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 18:48
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުން
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުން
އީޕީއޭ
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުން
ޕާކިސްތާނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 39 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
ބައެއް މީހުންނަކީ ގޮދަން ދަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުން

ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގުދެކުނު ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަދުވެގެން 39 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުންނަކީ ގޮދަން ދަނޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މީހުންނެވެ. އޮންލައިން ޚަބަރުތަކުން ފެންނަގޮތުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ދަނޑުބިންތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޕަވަރ ސަޕްލައިއަށާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ވެސް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

ޕާކިސްތާނަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މޫސުމީ ކާރިސާތައް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ އެއް ގައުމެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ވެސް ޕާކިސްތާނުގައި ހިނގި ފެންބޮޑުވުމުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި 1،700އެއްހާ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ އަނިޔާލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތައް މިލިއަން މީހުންގެ ގެދޮރު ހަލާކުވެ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސާފު ފެނުން މަހުރޫމްވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަލިތަކެއްވެސް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

އެފަހަރު ފެންބޮޑުވި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ކަމަށްވާ ޚައިބަރު ޕަޚްތުންޚުވާ އަދި ބަލޮޗިސްތާނުގައި މިފަހަރުވެސް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިއުމާއި ކިސަޑުކޯރުތައް ހެދުން ހާދިސާތައްވެސް ހިނގާނެކަމަށް ބަލައި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށް ޕާކިސްތާން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ މޫސުމީ ކާރިސާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޕްރޮވިންސް ކަމަށްވާ ޕަންޖާބަށެވެ. ހޮނުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ޕަންޖާބުން ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 21 މީހުން މަރުވެފައި ވާކަމަށް އޭއެފްޕީން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ބަލޮޗިސްތާން ޕްރޮވިންސުން ވެސް 8 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މި ދެ ސްޓޭޓުގެ ސްކޫލްތައް ވެސް އަންގާރަ ދުވަހާއި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް