ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 04:41
ކިންގްސްލީ ކޯމަން ދަނޑުން ބާލަނީ
ކިންގްސްލީ ކޯމަން ދަނޑުން ބާލަނީ
ގޫގުލް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންއަށް އަނެއްކާ ވެސް ލޮޅުމެއް، ކޯމަން ކުޅުމާ ދުރަށް
 
ދަނޑުން ބާލައި މެޗު ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާ ގެންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށް

ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކިންގްސްލީ ކޯމަން އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ކޯމަން އަށް އަނިޔާވީ ބުންޑަސްލީގާގައި މިރޭ ކްލޯން އަތުން 2-0އިން މޮޅުވި މެޗުގަ އެވެ.

ބަޔާންއިން ބުނީ މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޯމަން އަށް އަލުން އެނބުރި ކުޅެން ނުކުންނަން ހަފުތާތަކެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. މިހެންވުމުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މި ހަފުތާގައި އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

ކޯމަން އަށް ފަހުހާފުގައި ލިބުނު އަނިޔާ ފުރަތަމަ ގަބޫލުކުރެވުނީ މަސްގަނޑަށް އެރި ތަދެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އެކަނި ހިނގައިނުގަނުނެވުނެވެ. މެޑިކަލް ޓީމުގެ އެހީއާއެކު ދަނޑުން ބާލައި އޭނާ ވަނީ މެޗު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޮސްޕިޓަލަށް ވެސް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނަޒަރުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ބަޔާންއަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުމެކެވެ. ސަބަބަކީ އަރިމަތިން ކުޅޭ ހަލުވި ފޯވަޑް ސާގް ގެނެބްރީ އަށް ވެސް އަނިޔާވެ އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެކަން ކަށަވަރުވފައިވާތީ އެވެ.

ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުކެލް ބުނީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއަކަށް އަނިޔާވެ ނުކުޅެވޭގޮތްވުމުން ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ކަމަށާއި ކޯމަން އަށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް