ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 01:57
އިރާންގެ މިސައިލަކާއި ޑްރޯނެއް
އިރާންގެ މިސައިލަކާއި ޑްރޯނެއް
ރޮއިޓާސް
އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދޭން ފެށުން
އިރާނުން އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި
 
މިސައިލްތައް އިސްރާއީލާ ހިސާބަށް އައުމަށް ގަޑިއިރުތަކެއް ނަގާނެ
 
އިރާނުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް 50ށް ވުރެ ގިނަ ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައި
 
މިއީ އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު

އިރާނުން އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

މި ހަމަލާތައް އިސްރާއީލާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމަށް އަދި ގަޑިއިރުތަކެއް ނަގާނެއެވެ. އިރާނުގެ ހަމަލާތައް އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށްފައިމިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ދެ ހަފްތާކުރިން ސީރިއާގައި ހުރި އިރާނުގެ ކޮންސިޔުލޭޓަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާގައި އިރާނުގެ އިސްލާމިކް ރިވޮލިޔުޝަނަރީ ގާރޑްގެ 7 މެމްބަރުން މަރާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާން ބުނީ އިރާނުން ވަނީ އިރާނު ސަރަހައްދުން އިސްރާއީލާ ދިމާލަށް ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެލާޓަށް އައިސްފައިވާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ޑްރޯން ހަމަލާތައް އިސްރާއީލުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް އަމާޒުވުމަށް އަދި ގަޑިއިރު ތަކެއް ނަގާނެއިރު އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިރާނުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް 50ށް ވުރެ ގިނަ ޑްރޯން ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އިރާނުން ބުނާގޮތުގައި ފޮނުވާލާފައިވަނީ މިސައިލްތަކެކެވެ. އަދި ބައެއް މިސައިލްތައް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ޔަމަނާއި ދިމާލުންކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އުރުދުން އިން ވަނީ އެގައުމުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު އިރާނު، އިރާގު، އުރުދުން އަދި އިސްރާއީލުން ވަނީ އެގައުމުތަކުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

މިއީ އިރާނުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން ސީރިއާއަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު އިސްރާއީލު އޮންނަނީ ހައި އެލާޓްގައެވެ. އިރާނުން ވަނީ އެހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފާނެކަމުގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އިރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ އިސްރާއީލާ ގުޅުންހުރި ބޯޓެއްވެސް ހިފަހައްޓާފައެވެ. އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫ ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލު އޮތީ އިރާނުން އަތުވެދާނެ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރަށްކަމަށެވެ. އިސްރާއީލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރވެސް ބުނެފައިވަނީ އިރާނާއި އިރާނުގެ ބައިވެރިން ދީފާނެ ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
80%
0%
0%
0%
20%
ކޮމެންޓް