ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 05:45
ފެނަބާޗޭ އާއި ގަަޓަސަރާއީ މެޗު ހުއްޓާލުމުން ރެފްރީ އާއި ގަލަޓަސަރާއީގެ ކުޅުންތެރިން
ފެނަބާޗޭ އާއި ގަަޓަސަރާއީ މެޗު ހުއްޓާލުމުން ރެފްރީ އާއި ގަލަޓަސަރާއީގެ ކުޅުންތެރިން
ގޫގުލް
ތުރުކީ ލީގް
ތުހުމަތުތަކާހުރެ ތުރުކީގައި ވީއޭއާރު ޗެކްކުރަން ބިދޭސީ ރެފްރީން
 
ގަދަ މެޗުތަކަށް ބިދޭސީ ރެފްރީން ގެނައުމަށް ނިންމީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ވެސް އަރަން ފެށުމުން

ބައެއް ޓީމުތަކަށް އިންސާފުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާހުރެ ތުރުކީ ލީގުގައި ވީއޭއާރު ޗެކްކުރުމަށް ބިދޭސީ ރެފްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ތުރުކީ ލީގަކީ މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނައިން ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައި ހުއްޓުވި ލީގެކެވެ.

އެ ލީގުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމެންދެން ގަދަ މެޗުތަކުގައި ވީއޭއާރު ބަލަހައްޓާނީ ބިދޭސީ ރެފްރީން ކަމަށެވެ.

ތުރުކީގެ ފެނަބާޗޭގެ ރައީސް މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ކަނޑައަޅަނީ ރެފްރީން ބޭނުންކޮށްގެން އަންޑަ ގްރައުންޑް ނެޓްވޯކްތަކުން ކަމަށެވެ.

ފެންބާޗޭ ވަނީ ތުރުކީ ސުޕަކަޕުގައި ގަލަޓަސަރާއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ހުއްޓާލާފައި ދަނޑުން ފޭބުމުން 98450 ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާވެސްކޮށްފަ އެވެ.

ތުރުކީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކާހުރެ ޔޫރަޕުގެ އެކި ގައުމުތަކާއެކު ވީއޭއާރު ޗެކް ކުރުމަށް ރެފްރީން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ރެފްރީން ހަމަޖައްސާނީ ސްޕޭނާއި އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނާއި ނެދަލޭންޑްސް އާއި ޕޯޗުގަލްއިން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ތުރކީގެ ފެނަބާޗޭއިން ވަނީ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅެންޖެހޭ މެޗެއް އޮއްވައި ސުޕަކަޕް މެޗު ޝެޑިއުލް ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މެޗަށް ބިދޭސީ ރެފްރީއަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް އެކުލަބުން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ވަނީ މިވާހަކަ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.  

މިދިޔަ މާޗު މަހު ފެންބާޗޭ އާއި ޓްރަބްޒޮންސްޕާ ކުޅުނު މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައި ވަނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ހަމަލާދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަތިންދާ ބޯޓާއި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބަދަލުގައި ޑްރޯން، މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމުގައި ފައިދާ ބޮޑީ ކޯއްޗެއް؟
ތުރުކީ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ބޭތިއްބުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށް ބުނެ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން ފަތުރަނީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސަރުކާރު
ރާއްޖޭގައި ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ސިފައިން ބައިތިއްބަން ޖެހޭކަމަށް އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރީ ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ
ތުރުކީން އިސްރާއީލާއެކު ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މެދުކަނޑާލައިފި
ޣައްޒާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ތުރުކީން އިސްރާއީލަށް ބައެއް ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި
ތުރުކީގެ ލޯކަލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ލާދީނީ ލީޑަރަކު ބެލްކަނީގައި އުފާފާޅުކުރަން ހުއްޓައި ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލަނީ
2 ޑްރޯން ގަންނަން 39 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރި ގޮތެއް ސާފުކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި