ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 13:28
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލު
އެމްޑީޕީ
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
 
ފައްޔާޒް ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާ އެކު އެމްއެފްސީން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ހަންކެޑެ ތަރައްޤީކުރުމަށް 142 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް، އެއީ ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިރުވެސް އެ ފައިސާ ހަމަޖެހި ފައިނޭންސިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ކުންފުނިން ފައިނޭންސިން ނުވަތަ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެއް އަދި މަޝްރޫޢު ހިންގޭނެ ގޮތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ފައްޔާޒް ގެންދަވަނީ ކަން ދޮގުކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަނުޖައްސާކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަށެވެ. އަދި އީޕީސީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވި ބޭންކާ އެކު ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ އީޕީސީ، އެމްއޯޔޫ އަދި ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އެމްއެފްއެމްސީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައި ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެކަން ނުކުރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާބިލްކަމެއް ނެތުން. ނޫނިއްޔާމު. ދޮގު، ދޮގު، ދޮގު، ދޮގު. އަޅުގަނޑުމެން ރަމަޟާން މަސް ތެރޭގައި ގުރުއާން ކިޔަވާއިރު ދެ ލަފްޒެއް ފާހަގަވޭ. އެކައްޗަކީ ބަނީ އިސްރާއީލުގެ ވާހަކަ. ދެން ފެނުނީ ކައްޒާބުގެ ވާހަކަ. އިރުއިރުކޮޅާ ކައްޒާބު އެބަ އާދޭ. ބަނީ އިސްރާއީލާއި ކައްޒާބާއި ވަރަށް ގުޅޭ. ކައްޒާބުގެ މާނައަކީ ދޮގުހެދުން، އޮޅުވާލުން.
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

ފައްޔާޒް ވަނީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އަދުގެ ސަރުކާރަށް 6 މަސް ދުވަސް ވެގެންދާ އިރު، ކުރިއަށް ދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފައިސާ ހޯދައި، ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އެކަނި ކަމަށް ވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި
މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދޮގާއި މަކަރުގެ ތެރެއިން ބާރުވެރިކަން ހޯދައިގެން ރައްޔިތުން ބިކަ ކުރަން: ފައްޔާޒު
ކޮއްކޯފުޅު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް އެއަރޕޯޓް ބަދަލުކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފިޑެންސް ގެއްލުވާލުން - ފައްޔާޒު