ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 04:45
ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިން ބަލިވުނުން ދެރަވެފައި
ލިވަޕޫލްގެ ކުޅުންތެރިން ބަލިވުނުން ދެރަވެފައި
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔޫރޮޕާ ލީގް
އެޓްލާންޓާއިން ލިވަޕޫލް ރޮއްވާލައިފި
 
އިޓަލީގައި ލިވަޕޫލް ހަަތަރު ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވާންޖެހޭނެ

އިޓަލީގެ އެޓްލާންޓާއިން ލިވަޕޫލް 3-0އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ދެ ޓީމަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް ލިބުނު މެޗުގައި ފުރަތަމަ ދެ ގޯލު ޖެހީ ސްކަމާކާ އެވެ. މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށްވީ ފަހުން ފަހު ގޯލު ޖެހީ ޕަސަލިކެވެ. ލިބަޕޫލްގެ މުހައްމަދު ސަލާހް ޖެހި ގޯލު ރެފްރީ ނިންމީ އޮފަސައިޑް ކަމަށެވެ.

މި ބައްޔާއެކު ލިވަޕޫލަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދެވޭނީ އަންނަ ހަފުތާގައި އިޓަލީގައި ކުޅޭ މެޗު 4-0އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މެޗަށް ފަހު ލިވޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ވާޖިލް ވެންޑައިކް ބުނީ ބަލިވީ ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ މިސްޓޭކް މާގިނަވުމުން ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން ކުޅުނީ މޭން މާކްކޮށްގެން. މިގޮތަށް ކުޅޭއިރު އަހަރުމެން އަތުގައި ބޯޅަ އޮންނައިރު އިތުރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭނެ. އަހަރުމެން ހުސްކުރާ ޖާގަތަކަށް އެމީހުން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރި އަރައި ގޯލު ޖެހީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ނަތީޖާއެއް. އަހަރުމެން ޖެހޭނީ މިކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކަށް އަވަހަށް ތައްޔާރުވާން،"
ވެންޑައިކް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ތިބީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ޖާގަ ހުސްކޮށްދީގެން ކަމަށާއި ބޯޅަތައް އަމިއްލަ އަތުން ގެއްލިދިޔައީ ނުރައްކާތެރި ހިސާބުތަކުން ކަމަށެވެ.

"އެމީހުން އަހަރުމެން ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހިސާބުތަކުން ލިބުނު ބޯޅަތަކުން. އަވަހަށް އަހަރުމެން މިކަމުން އަރައިގަތުން މުހިންމީ. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ނަތީޖާއެއް،"
ވެންޑައިކް ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާއިރު ލިވަޕޫލުގެ ފޯމު ވަނީ ދަށްވެފައި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އަދި މި ބައްޔާއެކު ލިވަޕޫލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އައި ސިލްސިލާ ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އެއީ 34 މެޗާއި 415 ދުވަހަށް ފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް