ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 18:19
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑި ކަނޑައެޅުން
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
 
އީދު ބަންދަށް ފަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 14 އޭޕްރީލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރު 1:00ށް

ސަރުކާރުން ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް، ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށެވެ.

ހިޖުރީ 1443 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 6 މާރިޗު 2022 ގައި ނެރުއްވި ދެންނެވުމުންނެވެ.

މިސަރުކާރުން ވަނީ ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 ވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި އީދު ބަންދަށް ފަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 14 އޭޕްރީލް ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އާއްމު މަސްމަހު ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 08:00ން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް