raajjemv logo
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
މޯލްޑިވިއަނުން ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
 
މިހާރު ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,291
6 އޯގަސްޓް 2017 | އާދީއްތަ 12:09
ކ. މާލެ
އައިލެންޑް އެވިއޭޝަންގެ ފްލައިޓެއް
ގޫގުލް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ސައުތު އެފްރީއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

 

އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނުންވެސް މިކަން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި އެކުންފުނީގެ ޓީމެއް މިހާރު ވަނީ ޖޮހެނެސްބާގްއަށް ދަތުރު ވެސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިޓީމުން ވަނީ މާރކެޓް ރިސާރޗްތައް ހެދުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސްފައެވެ.

 

އައިލެންޑް އެވިއޭޝަނުން ބުނީ މިހާރު ދަނީ މަޝްވަރާގެ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި ވަކި ގޮތެއް އަދި ނުނިމުނު ކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ކަމަށެވެ.

 

އެކުންފުނިން ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފި ނަމަ އެގޮތަށް ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

މޯލްޑިވިއަނުން މިވަގުތު  ވެސް ދަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 10 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާ، ބެންގްކޮކް، ތައިލެންޑް، ޑާކާ، ބަންގްލަދޭޝް، ޓްރިވެންޓްރަމް އަދި ޗެންނާއީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް