ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 13:33
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ
ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފިތުރު ޒަކާތް
ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
އަންގާރަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 20:30ން 22:30އަށް ވެސް ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއަށް ދާނެ
 
އަންގާރަ ދުވަހު ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 11އިން ހަވީރު 15:30އަށް
 
މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ކައުންޓަރަށް ފައިސާ ބަލައިގެންފައިވޭ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލުކުރުމުން އެކަމުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، 8 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި ކައުންޓަރަށް 9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 9،279،383 ރުފިޔާ ވަނީ ބަލައިގެންފައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިރަމަޟާން މަހު މާލެ ސިޓީން ބަލައިގަނެފައިވާ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބަހަން ފަށާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއަށްދަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައިކަމަށް ޒަކާތު ހައުސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޒަކާތު ހައުސް އިން ބުނީ ހޯމަ އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތްބެހުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 11އިން ހަވީރު 15:30އަށެވެ. އެ ރޭގެ ރޭގަނޑު 20:30ން 22:30އަށް ވެސް ޒަކާތް ބެހުން ކުރިއށް ދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް