ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 08:00
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް މެޗު ޕޯސްޓަރ
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް މެޗު ޕޯސްޓަރ
ގޫގުލް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވިސްނާނީ ބަދަލުހިފަން، ބަލިކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ގާޑިއޯލާ
 
ގާޑިއޯލާ އުޅެނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ރެއާލް ބަލިކޮށްލަން: އެންޗެލޯޓީ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ނުކުންނާނީ ބަދަލު ހިފަން ކަމުގައި ދިފާއީ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ހުސްވި ސީޒަނުގައި ސިޓީން ރެއާލް މުބާރާތުގެ ކަޓުވާލުމުންނެވެ. އެއީ މެޑްރިޑުގެ ދަނޑުގައި 1-1އިން އެއްވަރުވުމަށްފަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-0އިން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިއަހަރު ވެސް ފުރަތަމަ ލެގު އޮތީ ރެއާލްގެ ދަނޑުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ގާޑިއޯލާ ބުނީ އެއް ކަމެއް އަބަދު ތަކުރާރުވާން ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމީހުން ނުކުންނާނީ ބަދަލު ހިފަން. ޖެހިޖެހިގެން ދެ މެޗުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއްނޫން. އެކަމެއް ނުވާނެ. އެމީހުން އަހަރުމެން ކުޅޭގޮތް ދަސް ކުރާނެ. އަދި ބަދަލު ހިފާނެ
ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ - ރޮއިޓާސް

ނަމަވެސް ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗުގެ ވާހަކަތަކަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ދީފައިވަނީ ފިނި ޖަވާބެކެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރީ ގާޑިއޯލާ ނަފްސާނީ ގޮތުން ރެއާލް ބަލިކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ އެންޗެލޯޓީ  ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުމާއި ވިސްނުންތެރިކަން އިސްކުރުން ކަމަށެވެ.

ނަފްސާނީ ގޮތުން ތައްޔާރުވުން ވަރަށް މުހިންމު. އަހަރުމެން މިދިޔަ އަހަރު ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނީ އެފަދަ ވިސްނުންތެރިކަމެއްނެތި. ޖޯޝެއްނެތި. މިކަހަލަ މެޗުތަކުގައި މިފަދަކަންކަން ރަނގަޅަށް ބެހެއްޓުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް
އެންޗެލޯޓީ

އޭސީ މިލާނުގައި ދެ ފަހަރު އަދި ރެއާލްގައި ދެ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ކޯޗު ބުނީ، ތިން ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގާޑިއޯލާގެ ޓީމަކީ ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ގާޑިއޯލާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ޗެލެންޖަކީ ކުޅުވާނެ ކީޕަރެއް ނިންމުމެވެ. އެއްވަނަ ކީޕަރު އެޑަސަން އަށް ލިބުނު ހާނިއްކަ ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް އޭނާ މުޅީން ފިޓްނޫން ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ދެކެ އެވެ. ދެން ހުރީ ސިޓީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް ގޯލް ބެލެހެއްޓި ބަދަލު ކީޕަރު ސްޓެފަން އޮރްޓޭގާ އެވެ.

އެޑަސަންގެ ހާނިއްކަ މިހާރު ރަނގަޅު. އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވުމާމެދު ޖެހޭނީ ވިސްނަން. އޮރްޓޭގާ އަކީ މޮޅު ކީޕަރެއް. އޭނާ މިދިޔަ މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެފި
ގާޑިއޯލާ

14 ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރެއާލްގެ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ވެސް މި މުބާރާތް އަލުން ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް