ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 07:57
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖެސޫސް
އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖެސޫސް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގް
ތަދަކާއި ނުލައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނު ހަނދާނެއްވެސް ނެތް: ޖެސޫސް
 
ބަދަލުގައި އެހެން ފޯވަޑެއް ހޯދުމަކީ ޓީމުގެ ކަމެއް: ޖެސޫސް

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާގައި ހުރެގެން ނޫނީ އޭނާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނު ދުވަހެއް ހަނދާންނުވާ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޖެސޫސްގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް އެންމެ ފަހުން ގެއްލުނު ބޮޑު މުބާރާތަކީ 2022ގެ ވޯލްޑްކަޕެވެ. އެއަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެގެން އެނބުރި ކުޅެން ފެށުނީ 99 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އޭނާ އަށް ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައްވެ، ގިނަ މެޗުތަކެއް ގެއްލިފަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މިހާތަނަށް ކުޅެވުނީ 15 މެޗެވެ.

އަހަރެން ހަނދާނެއްނުވޭ އަހަރެން އަނިޔާއެއް ނެތި ކުޅުނު ދުވަހެއް. އެހެން ހިތަށް އަހަރާ މިހާރު ބައެއް މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު. މިހެންވެ އަހަރެން އެކަމާ ނުވިސްނައި ސިނކުޑިން އެކަން ފޮހެލެވޭތޯ ބަލަން
ޖެސޫސް

އުމުރުން މިހާރު 27 އަހަރުގެ ފޯވަޑް އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި 159 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އަދި ގިނަގިނައިން އަނިޔާވާތީވެ އާސެނަލްއިން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޯވަޑަކު ހޯދަން އުޅޭ ވާހަކަ އެހުމުން ޖެސޫސް ބުނީ އެކަން ކޮށްފާނެ ކަމަށް އޭނާ ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ތިޔަ ސުވާލު ކުރަންވާނީ ކުލަބަށް. ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވާން އިތުރު ކުޅުންތެރިން އައުމުން. އެކަމަކު އެއީ އަހަރެން ވިސްނާކަމެއްނޫން. މެނޭޖްމަންޓުން ވިސްނާނީ ކުލަބުގައި ތިބޭނެ ކުޅުންތެރިންނާމެދު. އަހަރެންގެ ވާޖިބަކަށްވާނީ ބަރާބަރަށް ޕްރެކްޓިސްކޮށް، މެޗުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުން
ޖެސޫސް

އާސެނަލްއިން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ފޯވަޑަކީ ބެރެންޓްފޯޑްގެ ފޯވަޑް އިވާން ޓޯނޭ ކަމަށްވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް