ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 03:27
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖަހާފައި
ޑެއިލީ މެއިލް
ޔާގެން ކްލޮޕް
އާސެނަލްއިން ޔުނައިޓެޑް ފަސޭހަކޮށް ބަލިކުރާނެ: ކްލޮޕް
 
މިހެން ބުނަން ޖެހޭތީވެ އަހަރެން މައާފަށް އެދެން: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފަދަ ގޮތަކަށް އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފިނަމަ ފަސޭހަކަމާއެކު އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ރޭ 2-2އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ކްލޮޕް ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލު ފޫއަޅުވާލަން 15 ފުރުސަތު ހޯދި ކަމަށާއި ނަތީޖާ ބަދަލު ނުކުރެވުނީ ލިވަޕޫލްގެ މައްސަލައަކުން ކަމަށެވެ.

އާސެނަލް އަކީ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް. މިގޮތަކަށް ކުޅެފިނަމަ އެމީހުން ބަލިކުރާނެ. އަހަންނަށް ޔަގީން. ސަތޭކަ ޕަސެންޓް. މިހެން ބުނަން ޖެހޭތީވެ އަހަރެން މައާފަށް އެދެން
ކްލޮޕް

އަންނަ މަހު އާސެނަލް އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ މެޗެއް ކުރިއަށް އޮއިރު ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ތައްޓަށް ވާދަކުރާ ތިން ޓީމުގެ ތެރެއިން ކުރީގައި އޮތް ދެ ޓީމަކީ އާސެނަލް އާއި ލިވަޕޫލެވެ. ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެ އާސެނަލް ކުރީގައި އޮތީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ޕްރެމިއާ ލީގާއި އެފްއޭކަޕުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ލިވަޕޫލް މޮޅުވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ނުވީ ލިވަޕޫލަށް ގޯލު ނުޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް