ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 13:51
ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން
ސިމްޑީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން
ސިމްޑީ
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
 
ޕްރޮމޯޝާންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވާފައިވަނީ ސިމްޑީ ހެޑް އޮފީހުގައި މާޗް 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިިއްޔާތެއްގައެވެ. އަދި އިނާމުތައް ނަސީބުވެރިންނާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ތިންވަނަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން:

  • ފުރަތަމަ އިނާމު - ޒައިނަބު ޝަރީފް އަހުމަދު - އިލެކްޓްރޯލަކްސް ހޯމް އެޕްލައެންސް ކްލީނިންގ ބަންޑަލް (ސްޓިކް ވެކިއުން އަދި ހޭންޑް ވެކިއުމް)
  • ދެވަނަ އިނާމު - ހައި ޓައިޑް ރެސްޓޯރަންޓް އެންޑް ލައުންޖް - ކެނޮން ޖީއެކްސް 6070 އިންކް ޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް
  • 3 ވަނަ އިނާމު - ނިމްސާ ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ ގްރޫޕު - ޑިލްމާ ޓީ ބަންޑަލް

13 ފެބްރުއަރީ އިން 13 އެޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަންގައި 4 ހަފްތާގައި ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން 24 މާރޗް، 31 މާރޗް އަދި 7 އެޕްރީލްގައި ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ގުރުނެގުން އޮންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ލިބޭ އިނާމްތައް ތަފާތެވެ.

އެންމެ ފަހު ހަފުތާގައި ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

އެއް ވަނަ އިނާމަކަށް ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކާއި ކާބޯތަކެތި އަދި ޕާސަނަލް ކެއާގެ ޕްރޮޑަކްޓުތައް ހިމެނޭ ސިމްޑީގެ ސީޕީޑީ ބަންޑަލްއެއް

ދެވަނަ އިނާމަކަށް ލެނޯވޯ ބްރޭންޑްގެ އެމް 10ގެ ޓެބްލެޓެއް

ތިންވަނަ އިނާމަކަށް ޑްރިންކް ރެސިޕީ ފޮތަކާ އެކު އިލޮކްޓްރޮލަކްސްގެ ބްލެންޑަރެއްގެ އިތުރުން، މޮނިން، ސިރަޕް، ޕިއުރީޒް، ސިރަޕް އަދި ފްރެޕްސް ހިމެނޭ ބަންޑަލްއެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރިންނަށް އެކި އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝާންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އެއް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް