ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:01
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް
ގޫގުލް
ލިވަޕޫލް - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ލިވަޕޫލަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ރުޅި އިސްކޮށްގެން: ޓެން ހާގް
 
މިފަދަ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރަން ދަސްކުރަންޖެހޭ

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ ރުޅި އިސްކޮށްގެން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ދެ ޓީމަށް ވެސް މެޗުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުންތައް އަބަދުވެސް ވާދަވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ޖޯޝާއި ފޯރި އަންނާނީ ރުޅިއިސްކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

އަހަރުމެން މަޑުމަޑުން ތިބެގެން މި މެޗު ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ. ޓީމަށް ފޯރި އާއި ޖޯޝް ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނާނެ ރުޅި އަތުވެއްޖެނަމަ. މިއީ މޮޅުވާން ޖެހޭ މެޗެއް. ޔުނައިޓެޑް އެބަޖެހޭ މިފަދަ ބޮޑު މެޗުތައް ކާމިޔާބު ކުރަން. އެވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅެން. މިފަދަ މެޗުތައް ކާމިޔާބުނުކޮށް ޔުނައިޓެޑް، ޔުނައިޓެޑަކަށް ނުވާނެ
ޓެން ހާގް

މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ލިވަޕޫލަށް މެޗު މުހިންމު ވަނީ އެއްވަނާގައި ދެމި އޮތުމަށެވެ. މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން އާސެނަލްއަށްވުރެ ދެ ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ލިބި އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލެވޭނެ އެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް މެޗުން މޮޅުވެގެން ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް ކުރާ އުއްމީދު ދެމެހެއްޓުމެވެ. މިވަގުތު ލިވަޕޫލަށް ލިބިފައިވަނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ. ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 48 ޕޮއިންޓާއެކު ހަވަނައިގަ އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން ދެ ޓީމަށް ވެސް ތައްޔާރުވާން ލިބިފައިވަނީ ދެ ދުވަހެވެ. މިހެންވެ ޓެން ހާގް ބުނީ އަރާމުކުރަން މާގިނަ ވަގުތު ނުލިބޭނެކަން އެނގޭނެ ކަމަށާއި ޔުނައިޓެޑުން މިފަދަ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކުރަންވީ ގޮތް ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް