ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 05:27
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
ރޮއިޓާސް
ޓޮޓެންހަމް
ހަމައެކަނި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ބޭނުމެއް ނޫން: ޕޮސްޓެކޮގްލޫ
 
ބޭނުން ވަނީ ކުލަބަށްޓަކައި ކުޅެ، ކުލަބާއެކު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން

ހަމައެކަނި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް، ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމުން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމާ ހަވާލުވެ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ އަންނަނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން އެ ޓީމަށް ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ބުނީ، ހަމައެކަނި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅެން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން އެއްވެސް ގޮތަކަށް އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ވަނީ ކުލަބަށްޓަކައި ކުޅެ، ކުލަބާއެކު ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރޭގައި އޮވެ، އަންނަ ސީޒަންގައި އިތުރު ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދުމުގެ ޢަޒުމުގައި ކަމަށް ވެސް ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، އެފަދަ ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ވާނީ ހަމައެކަނި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅެން ކަމަށާއި، ޓޮޓެންހަމަށް ކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ ރޫޙެއް އެ ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ޓޮޓެންހަމާ އޭނާ ހަވާލުވި ފަހުންވެސް ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި އެ ކުލަބުން ހޯދި ކަމަށެވެ. އެ ކުޅުންތެރިން ކުލަބުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅޭކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނޫން ކަމަށް ޕޮސްޓެކޮގްލޫ ބުންޏެވެ.

މިވަގުތު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އެސްޓަން ވިލާ އޮތީ ޓޮޓެންހަމަށް ވުރެ އިތުރަށް ދެ މެޗު ކުޅެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް