ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:52
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެޕާ
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެޕާ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ސީޒަން ނިމުމުން ކެޕާ، ރެއާލް ދޫކޮށްލަނީ
 
ރެއާލުން ބޭނުންނުވާ ނަމަ، ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން، ކެޕާ އެނބުރި ދާން ޖެހޭނީ ޗެލްސީ އަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ކެޕާ އަރިއްޒަބަލާގާ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ޗެލްސީގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، ކެޕާ ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކެޕާ، ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ އެ ޓީމުގައި އޭނާ އަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުސަތު ނުލިބޭތީ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ރެއާލުން އަންނަނީ އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ގޯލު ކީޕަރު އެންޑްރޫ ލުނިންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، ސީޒަންގެ ފަހު ކޮޅު އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އަށް އަނިޔާ އިން އެނބުރި އާދެވުން ގާތް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކެޕާ އަށް ރެއާލްގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ދުރު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ލޯނު އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން، ކެޕާ އެނބުރި ދާން ޖެހޭނީ ޗެލްސީ އަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ، ރެއާލުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު ކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އަލުން ޗެލްސީ އަށް ދާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ރެއާލް ދޫކޮށް އަލުން ޗެލްސީ އަށް ދާނީތޯ ކެޕާ ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް