ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 12:45
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޯކާ، އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކާއެކު
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޯކާ، އެ ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކާއެކު
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް ވޯކާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ
 
ވޯކާ އަށް އަނިޔާވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި އިންގްލެންޑުން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކައިލް ވޯކާ އަށް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ސިޓީން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އޭޕްރީލް ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީން އެސްޓަން ވިލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ޑޮކްޓަރުން އިރުޝާދު ދީފައިވާ ގޮތުން، ރެއާލް މެޗުގަައި ވޯކާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗު ކުޅެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވޯކާގެ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅު ނުވާނެކަން ޑޮކްޓަރު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ވޯކާ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިގެންވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ އިޝާރާތް ކުރި ގޮތުން، އެ މެޗުގައި ވޯކާ ކުޅުމާއި، ނުކުޅުމާމެދު އޭނާ ގޮތެއް ނިންމާނީ އަދި ފަހުންނެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ގާޑިއޯލާ ބުނީ ވޯކާގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވޯކާ އަކީ އެހެން ފެންވަރެއްގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

ވޯކާ އަށް އަނިޔާވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި އިންގްލެންޑުން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. 1-0 އިން އިންގްލެންޑު ބަލިވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ވޯކާ އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންގްލެންޑުން ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާއި، ސިޓީން ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ވޯކާ އަންނަނީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް