ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:22
ބެލްކަނީ ވެއްޓުނު އިމާރާތް
ބެލްކަނީ ވެއްޓުނު އިމާރާތް
ސަހާރާ ރިޕޯޓާސް
ތުރުކީގެ ސިޔާސީ ލީޑަރަކު މަރުވުން
ތުރުކީގެ ލޯކަލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ލާދީނީ ލީޑަރަކު ބެލްކަނީގައި އުފާފާޅުކުރަން ހުއްޓައި ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ
 
މި ހާދިސާގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވޭ

ތުރުކީގެ ލޯކަލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރި ލާދީނީ ސެކިއުލަރ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ބެލްކަނީގައި އުފާފާޅުކުރަން ހުއްޓައި ބެލްކަންޏާއެކު ވެއްޓި އޭނާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ ޑެނިޒްލީ ސިޓީގައި އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ސީއެޗްޕީ) އިމާރާތުގެ ބެލްކަންޏެއް ވެއްޓި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އިތުރު ހަތް މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

ތަވަކްގެ ޑިސްޓްރިކްޓް މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ކަދިރު ތަޓިކްގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް މެހްމެތު ޕަލާޒްއާއި ސީއެޗްޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެއްވެފައެވެ. އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޫޓޭޖްތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، ބެލްކަންޏަށް އަރައިތިބި މީހުންތައް އުފާފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބެލްކަނި ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ.

ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ޕަލާޒްގެ ބޮލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ހާލުވެސް ސީރިއަސްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި މި ވަނީ، ތުރުކީގައި މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ތަވަކްގައި ސީއެޗްޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ލޯކަލް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރިކަން އިއުލާނު ކުރިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ރައީސް އުރުދުޣާންގެ އޭކޭޕީ ޕާޓީން މުޅި ކޮންޓްރޯލް ދަމަހައްޓާފައިވާއިރު، އަންކާރާއާއި އިސްތަންބޫލް ފަދަ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ޑެނިޒްލީގެ ގަވަރުނަރު އޮތޯރިޓީން މި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު، އެ އޮތޯރިޓީން ބަދަލަމުންދަނީ ބެލްކަނި ވެއްޓުނު އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރާއި އިމާރާތުގެ ކޮލިޓީ ދަށްކަމުގެ މައްސަލައެވެ.

ތުރުކީގެ ސެކިއުލާ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ ސީއެޗްޕީން ވަނީ މުޅި ގައުމުގައި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާން ކުރެވެމުން ދާއިރު، ޕަލާޒް މަރުވުމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަން ހާމަކޮށް، ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކާއެކު ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ ހެޔޮދުއާ ކުރާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް