ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 10:18
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އިދުހާމް ނަޢީމް
ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރުން
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބަންދުކުރި 2 ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިދެ ކަނޑުއޮޅިން ކަނޑުދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުން ތަކުރާރުކޮށް މަނާކޮށްފައިވާކަން އެންގުމުންވެސް އެކަން ނުހުއްޓާކަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ބަންދުކުރި 2 ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީންނެވެ. ތިލަމާލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ކަނޑުއޮޅި އަދި ވިލިމާލެއާއި ގުޅިފަޅާއި ދެމެދު އޮންނަ ކަނޑުއޮޅިތަކަކީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަނޑުއޮޅިތަކެކެވެ. 

ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރިކަން އަންގާ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރު ގެޒެޓުގައި އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ވިލިމާލެ-ގުޅިފަޅު ދެމެދުގައިވާ ކަނޑުއޮޅި ބަންދުކުރަން ޖެހުނީ މިދެ ކަނޑުއޮޅިން ކަނޑުދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުން ތަކުރާރުކޮށް މަނާކޮށްފައިވާކަން އެންގުމުންވެސް އެކަން ނުހުއްޓާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެފައިވާތީކަމަށެވެ.

ހާއްސަގޮތެއްގަައި ރިސޯޓުތަކުގެ ސްޕީޑްބޯޓުފަހަރު މިދެ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރަމުން ގެންދާކަން މިނިސްޓްރީއަށް ފާހަގަވެފައިވާއިރު، އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލެ- ތިލަފުށި ލިންކު މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިދެ ކަނޑުއޮޅީގައި ވެސް ނަގިލި އެޅުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮއިތަކާއި ވާތައް އަޅާފައި އޮތުމުން މިދެ ކަނޑުއޮޅި ބޭނުން ކުރަމުންދާ އާންމު އުޅަނދުތަކަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި