ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:14
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމު
ފްރާންސް އިން ޗިލީ ބަލިކޮށްފި
 
ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިން

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ފްރާންސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ޖަރުމަނު އަތުން ބަލިވި ފްރާންސް، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ޗިލީންނެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މާސެލިނޯ ނޫނޭޒް އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރާންސް އިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޔޫސުފް ފޮފާނާ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްރާންސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީ އެވެ. މެޗުގެ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި މުއާނީ އެ ލަނޑު ޖެހީ ތިއޯ ހެނާންޑޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ފްރާންސްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އޮލީވިއޭ ޖިރޫޑް އެވެ. އެއީ މުއާނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި ޗިލީގެ ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ޑަރިއޯ އޮސޮރިއޯ އެވެ.

ފްރާންސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް