ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:09
މެޗަށްފަހު ޖޯޖިއާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ޖޯޖިއާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ގްރީސް ބަލިކޮށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖޯޖިއާ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ
 
ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޖޯޖިއާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިން

މިއަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ޖޯޖިއާ ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

ޖޯޖިއާ އިން މުބާރާތަށް ކޮލިފައި ވަނީ، ޕްލޭ އޮފްގައި ގްރީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޖޯޖިއާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ޖޯޖިއާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިންނެވެ.

ޕެނަލްޓީގައި ޖޯޖިއާ އިން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ނާކާމިޔާބުވީ ހަމައެކަނި މިކޯޓޭޑްޒްގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. ގްރީސް އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ދެ ޕެނަލްޓީ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ބަކަސެޓާސް އަދި ގިއާކޫމާކިސްގެ ޕެނަލްޓީ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ.

މިއީ ޖޯޖިއާ އިން ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް