ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:48
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ކްރޫސްގެ ކުޅުމަށް ނާގަލްސްމަންގެ ހުއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު
 
އެ އުމުރުގައި އަދިވެސް އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމުން އަޖައިބުވާ ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުނި

ޖަރުމަނު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސްގެ ކުޅުމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކޮށްފި އެވެ.

ކްރޫސް އަށް ތައުރީފުކޮށް ނާގަލްސްމަން ވާހަކަ ދެއްކީ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ޖަރުމަނުން ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ޖަރުމަނުން ކުރި ހޯދި އެ މެޗަކީ، ކްރޫސް ރިޓަޔާމަންޓުން އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އެ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވެސް ކްރޫސް އެވެ.

އެ މެޗަަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ކްރޫސްގެ ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮަޑަށް ހައިރާންވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އެ އުމުރުގައި އަދިވެސް އޭނާ ދައްކަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމުން އަޖައިބުވާ ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ނާގަލްސްމަން ބުނީ ބޯޅަ އާއެކު ކްރޫސް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާއި، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އޭނާ ކުރާ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވި ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ އެހެން ފެންވަރެއްގެ ވަރަސް ތަފާތު ކުޅުންތެރިޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިންވަރު ވެސް ބޮޑު ކަމަށެވެ. ކްރޫސް އާއެކު ޓީމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބުނުކަމަށާއި، ކްރޫސް އެނބުރި އައުމުން އުފާވާ ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކްރޫސް އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެއީ އެ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު އެވެ. ނަމަވެސް އަލުން އަނބުރާ ޤައުމީ ޓީމަށް އައުމަށް ކްރޫސް ނިންމީ ކޯޗު ނާގަލްސްމަނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 107 މެޗުން 17 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޖަރުމަނާއެކު ކްރޫސް ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް