ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:28
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެމްޕޭނަށް ހުރަސް އެޅުން
ފެންނަމުން މިދަނީ 2018 ގެ ކުރިން އޮތް ޙާލަތު އެނބުރި އައުމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް: ފައްޔާޒު
 
މިއީ 2018 ގެ ކުރިން އޮތް ޙާލަތު އެނބުރި އައުމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް
 
ކެމްޕޭނާ ގުޅުވައި އެކި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފައިވޭ

އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭނު ކުރުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ނުރުހުން ފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ބިރު ދެއްކުމާއި، ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި، އަނިޔާވެރިވުން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ނުހަނު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިއީ 2018 ގެ ކުރިން އޮތް ޙާލަތު އެނބުރި އައުމުގެ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއްކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އޭރުވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް އަނިޔާވެރިވުން އޮތްކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެފަދަ ޙާދިސާތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގއ ކޮލަމާފުށީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ހިންގާފައިވާ އަމަލުތަކާއި، މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ހުރަސް އެޅުމާއި އެނޫންވެސް އިތުރު ކަންކަން ފައްޔާޒު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކެމްޕޭނާ ގުޅުވައި އެކި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި