ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 08:46
ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަންކޮށްފައި
ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަންކޮށްފައި
ސްޓެލްކޯ
މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހުން
ފޭސް 2 ގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 
ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ހުރި ސްޓެލްކޯގެ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ 4 ވަނަ ޓަވަރު ކައިރީގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރަކު ފަތިސް ގަޑީގައި ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހުމީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އަދި ސާފުކޮށްދީފައި ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް