ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 21:22
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޝާހިދުގެ ފާޑުވިދާޅުވުން ސަރުކާރަށް
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާތީ ޝާހިދު ފާޑުވިދާޅުވުމުން މުޅި ސަރުކާރު ދިފާއަށް ނުކުމެއްޖެ
މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައިސް، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވުމުން، ސަރުކާރުގެ ވެރިން ސަރުކާރު ދިފާއުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

މ. ރަތްމަންދޫގައި ހުންނަވައި ޝާހިދު ހިއްސާކުރެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ވަނީ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އާބާދީގެ ގޮތުން ކުޑަރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތުނުކޮށް ހުރިހާ ރަށަކަށް އިސްކަންދީފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އާބާދީ މަދުވިޔަސް ރަތްމަންދުއަކީ ވެސް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ޚާއްސަ ރަށެއްކަން ޝާހިދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ވަނީރަށްރަށުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލާފައި ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޝާހިދުގެ އެ ޓްވީޓާއެކު ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އެކި ފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން ދަނީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކަމަށް އެފަދަ ބައެއް ބޭފުޅުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ބުނީ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުނީ ބަޖެޓްގައި އެ މަޝްރޫއުތައް ނިމޭވަރަށް ފައިސާ ހިމަނާފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް