ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 21:13
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ގޯތިތައް ދީފައިވާ ބިންތައް ސާފުކުރުން
ގޯތިތައް ދީފައި ހުރި ބިންތައް ސާފުކޮށް، އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ހާހެއްހާ ގޯތި ދޫކޮށްފައިވޭ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައި ހުރި ގޯތިތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެ ބިންތައް ހަވާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެތަން ސާފުކޮށް ބިންގަނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން ފަށައިފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ހާހެއްހާ ގޯތި ދޫކޮށްފައެވެ.

އެ ބިންތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަން ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ބައެއް މީހުންނަށް ލިބުނު ގޯތީގެ އިން އަރަނީ އެތަނުގައި އެއްކޮށްފައިހުރި ހިލަވެލިފުނިތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން ބިންގަނޑު އެއްވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެޗްޑީސީން އެކްސްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިހާރު ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ޕްލޮޓްތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަވާލުކުރުމަށް ރެޔާއި ދުވާލު އެޗްޑީސީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނިގޮތުގައި މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިންތައް ވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން ގޯތިތަކުގެ އިން ވަކިކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތް ވަނީ މީޑިޔާއަށް ދައްކާލާފައެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުން ލަސްވާތީ، އެކަމުގެ ފާޑުކިޔުން މިސަރުކާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް