ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 19:51
މެމްބަރު ޙަލީމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
މެމްބަރު ޙަލީމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުރި ވަގުތު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އެމްޑީޕީ
ފ. ފީއަލި
މެމްބަރު ޙަލީމަށް، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފީއަލީގެ އިސްވެރިންނާއި މެމްބަރުން ހުރަސްއަޅައިފި
 
ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތު ސަރވިސް މުޙައްމަދު ޝިފާއުއާއި ފީއަލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަޙުމަދު ޢާމިރު ހިމެނޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޙަލީމް (ދޮންބިލެތް) އަށް، ފ. ފީއަލީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ މެމްބަރުން ހުރަސްއަޅައިފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް މެމްބަރު ޙަލީމް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފީއައްޔަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން، ޕީީޕީއެމްގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި، އާންމު މެމްބަރުން ވަނީ ހުރަސްއަޅައިފައެވެ. 

އޭގެތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން ފީއަލީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހެލްތު ސަރވިސްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުޙައްމަދު ޝިފާއުއާއި ފީއަލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުޙައްމަދު ޢާމިރު ހިމެނެއެވެ. އެ ފަރާތްތައް އިސްވެ ވަނީ މެމްބަރު ޙަލީމަށް ހުރަސްއަޅައި، އަދި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތަށްވެސް ހުރަސްއަޅައިފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ފަހުން ވަނީ އެކަން ހުއްޓުވައިފައެވެ.

މެމްބަރު ޙަލީމްގެ ކެމްޕެއިންގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅަކު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ޕާޓީގެ އަމަލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ކެމްޕެއިނަށް ހުރަސްއަޅައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު