ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 19:35
އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން
އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން
އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓުއަރސް
އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓުއަރސްއާއެކު ރަަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 15ގައި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުން މިއަދު ފުރަނީ
 
ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމު، ފޭސްބުކް ޕޭޖުން އަދި 9110909ށް ގުޅައިގެންވެސް ލިބޭނެ
 
މުޅި ޖުމްލަ 85 މީހުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރާނެ

އަސްކޮއި ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޢުމްރާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރަމަޟާން މަހު 15ގައި ޢުމްރާއަށް ދާ މީހުން މިއަދު ފުރާނެކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ފްލައިޓެއްގައި ޢުމްރާވެރިން ރާޢްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، މުޅި ޖުމްލަ 85 މީހުން އާދިއްތަ ދުވަހު ފުރާނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ފްލައިޓް މިހާރު ފުރާފައިވާއިރު، ދެން އޮތް ފްލައިޓް ފުރާނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރަމަޟާން މަހު ޢުމްރާއަށް ފުރާފައިވަނީ ޖުމްލަ 135 މީހުންނެވެ. އުމްރާއަށް ފުރި މީހުންނަށް ޢުމްރާއާއި ދީނީ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ.

އަސްކޮއި ޙައްޖު ގްރޫޕުން ބުނީ ސަޢޫދީގައި މިހާރު ތިބި ޢުމްރާވެރިން މަދީނާގެ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި މައްކާއަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ހުރިހާ ޢުމްރާވެރިންވެސް 3 ޢުމްރާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ވެސް ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނާނީ މެއި މަހާއި ދިމާކޮށް ބޮޑު ޗުއްޓީފައި ކުރިއަށްދާ ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެވެ. އެ ދަތުރުތަކުގެ އަގަކީ 26990 ރުފިޔާއެވެ. އެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މި މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ޢުމްރާގެ ފުރުސަތު ދޭނީ ފުރަތަމަ އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކަށް މިހާރުވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަސްކޮއި ޙައްޖު ޢުމްރާ ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ، ފަރީ މިސްގެ ގްރޫޕްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ހޯދާފައިވާ އުމްރާ ގްރޫޕަކަށް ވާއިރު، ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް، ފޭސްބުކް ޕޭޖުންނާއި އަދި 9110909ށް ގުޅާލައިގެންވެސް ލިބެން ހުންނާނެކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ފަރީ މިސްއާއެކު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް