ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 14:19
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު
ބެޑްމިންޓަން
އޭސީސީ ވަނުމުން ބެޑްމިންޓަން އިންތިހާބު ހުއްޓާލައިފި
 
އިންތިހާބު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރީ މާދަމާ އައްޑޫގައި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކުގައި އޭސީސީން އެތަނަށް ވަނުމުން މާދަމާ އައްޑޫގައި ބާއްވަން އުޅުނު އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނުން ދިޔައީ ކަމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އިންތިހާބު ހުއްޓާލަން އެންގުމުން ވެސް އެކަން ބޮލާލައި ޖަހައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ކަމިޝަނަރ އެންގީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައި އަސާސީ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމަށެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްކަމުގައި ތިން ވަނަ ދައުރެއް ފުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ ނާޝިދަށެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު ކުރިމަތިލެއްވީ ނާއިބް ރައީސްގެ މަގާމަށެވެ. ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަނީ ކުރީގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަޖުފާން އާއި ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އިޝްފާން މުހައްމަދު (އިއްޕަ) އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބު ނުބާއްވަން ނިންމީ އެކަމަށް ފަހި މާހައުލެއް ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނާމެދު މެމްބަރުން ކުރާ ބައެއް ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ޕްރޮކްސީ ހިފައިގެން އައިސް 100 އިންޑިވިޖުއަލް ވޯޓު ލުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް