ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 04:59
ޕޯޗުގަލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ރޮނާލްޑޯ
ޕޯޗުގަލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ރޮނާލްޑޯ
ޓްވީޓަރ
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ރޮނާލްޑޯ ޗުއްޓީގައި، ސްވިޑްން މެޗު ނުކުޅޭނެ
 
ސައޫދީން ވަނީ އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މަންޒަރުތައް އިސްތިހާރު ކުރަން ފަށާފައި

ސައޫދީ އަރަބިއާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލް އާއި ސްވިޑްން ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ނުކުޅެ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިިފި އެވެ.

މިކަން ޕޯޗުގަލް ކޯޗު ވެސް ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ. މއަދި ސައުދީ އަރަބިާގެ އައް ނަސްރަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ އާއިލާއާއެކު ސައޫދީގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މަންޒަރު އެ ގައުމުން ވަނީ އިސްތިހާރު ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަކީ ސައޫދީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެމްބެސެޑަރެއްވެސްމެ އެވެ.

އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ފޯވަޑް މި މެޗުގައި ނުކުޅުނު ނަމަވެސް ޕޯޗުގަލް މާޗު 26 ވަނަ ދުވަހު ސްލޮވީނިއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާ ކުޅޭނެ އެވެ.

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ސްވިޑްން މެޗުގައި ނުކުޅެން ނިންމި ހަމައެކަނި ޕޯޗުގަލް ކުޅުންތެރިޔާއެއްނޫނެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގެ ޕޯޗުގަލް ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޔާއޯ ފެލިކްސް އާއި ޔާއޯ ކަންސެލޯ އަދި ޑިއެގޯ ޑަލޮޓް އާއި ޑެނީލޯ ޕެރޭރާ އާއި އޮޓާވިއޯ އަދި ރުބެން ނެވޭސް އާއި ވިޓީނިއާ ވެސް މި މެޗުގައި ނުކުޅޭނެ އެވެ.

މި ކުޅުންތެރިން މި މެޗުގައި ނުކުޅެން ނިންމީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހާނިއްކައެއްގައި އުޅޭތީވެ މި ދުވަސްވަރަކީ ސީޒަން ނިމޭ ދުވަސްވަރުކަމުން އެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުލަބަށް ވެސް ކުޅުންތެރިން މުހިންމުވާތީ އެވެ. އަދި ހާނިއްކާގައި ތިބެ ރިސްކެއް ނަގައިގެން އަންނަ ޖޫން މަހު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭވަރުގެ އަނިޔާއެއްވެދާނެތީ އެވެ.

މި ހަފުތާގައި ގައުމީ ޓީމުތައް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް މަޝްހޫރު ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެވޭގޮތް ނުވެފަ އެވެ. އެއީ ވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ އާއި މިސުރުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ސަލާހާއި އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީކޭން ފަދަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް