ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 12:31
ވޯޓުލުން
ވޯޓުލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު އާއްމުކޮށްފި
 
އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 602 ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އަދަތުތަކުގެ ތަފްސީލު އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހޯމަ ދުވަހު އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި މި ވޯޓުފޮށިތަކުގެ އަދަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން:

- މާލޭގައި 181 ވޯޓުފޮށި

- ހުޅުމާލޭގައި 51 ވޯޓުފޮށި

- ވިލިމާލޭގައި 9 ވޯޓުފޮށި

- އަތޮޅުތެރޭގައި 319 ވޯޓުފޮށި

- ޖަލުތަކުގައި 5 ވޯޓުފޮށި

- ރިސޯޓުތަކުގައި 34 ވޯޓުފޮށި

- ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 3 ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް