ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 09:44
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑަމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑަމިއަރ ޕޫޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
ރަޝިއާގެ ސޯވިއެޓަށް ފަހު، ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތާއެކު ރަޝިއާގެ އިންތިޚާބު ޕޫޓިން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
 
ރަޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވޭ

ރަޝިއާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ސޯވިއެޓަށްފަހު، ރަޝިއާގެ އިންތިޚާބެއްގައި މީހަކަށް ލިބުނު އެންމެބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން ރަޝިއާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރަޝިއާގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް ވްލަޑަމިއަރ ޕޫޓިން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި ޕޫޓިން އަށް 87 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ޕޫޓިން މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ.

ޑިމޮކްރެޓިކް ސައްހަކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގައި ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ވެރިކަމުގެ ބާރު ގަދަ ކުރައްވައިފައިވާއިރު، އިންތިޚާބަށްފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޕޫޓިން ވަނީ މި ނަތީޖާ އަކީ ހުޅަނގަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަންނަން ނިންމެވި ނިންމެވުން ސައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކަން ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންވިޔަސް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދުއްވާލަން ބޭނުންވިޔަސް، ތާރީޚުގައި ވެސް މިފަދަ ކަމެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ކާމިޔާބެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑަމިއަރ ޕޫޓިން

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބު ނިމުނުތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އެންމެން ވެސް އުންމީދުކުރި ނިމުން އިޝާރާތްކުރީ، ޕޫޓިންގެ ގާތްގަނޑަކަށް ކުއާޓާ ގަރުނުގެ ވެރިކަން އިތުރު ހަ އަހަރަށް ދިގުލައިގެން ދާނެކަމެވެ.

ރަޝިއާގެ ސެންޓްރަލް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި ޕޫޓިންއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 87 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ގާތްގަނޑަކަށް 60 އިންސައްތަ ވޯޓްފޮށިތައް ވަނީ މިހާތަނަށް ގުނާފައެވެ. މި ނަތީޖާގެ މާނައަކީ އުމުރުން 71 އަހަރުފުޅުގެ ޕޫޓިން، ޖޯސެފް ސްޓާލިން ފަހަތަށް ޖައްސާލައި 200 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ރަޝިއާގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަން ކުރެއްވި ލީޑަރަށް ވެވަޑައިގެންނެވުމެވެ.

ދެވަނައިގައި ކޮމިއުނިސްޓް ކެންޑިޑޭޓް ނިކޮލޭ ޚަރިޓޯނޯވް އަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 4 އިންސައްތައަށްވުރެ ވެސް ދަށް އަދަދެކެވެ.

ރަޝިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ގައުމުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ 74.22 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ.

ޕޫޓިންގެ ކާމިޔާބީއާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން ގިނައިން ތިބީ ޖަލުގައި، ބޭރުގައި ނުވަތަ މަރުވެފައި ކަމަށް ވާއިރު، އޭނާގެ ލީޑާޝިޕަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިއުންތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ރަޝިއާގެ ލީޑަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އަވަހާރަވީ މިދިޔަ މަހު އާކްޓިކް ޖަލެއްގައެވެ.

ކޭޖީބީގެ ކުރީގެ ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލްގެ ގޮތުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕޫޓިންއަށް މި ނަތީޖާއަކީ ކުރިއަށް އޮތް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހަނގުރާމައިގައި ވިޔަސް އަދި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ވިޔަސް، އެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ރަޝިއާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެކަން ހުޅަނގަށް އަންގައިދިނުމެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ އެ ވޯޓަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި ވޯޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ޖަލަށްލައި، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެހެން މީހުން ވާދަކުރުމަށް ޕޫޓިން ހުރަސް އެޅުއްވި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ނޫނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ކެމަރަން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ވޯޓަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ފެންނަ ފަދަ ވޯޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑޮމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެ އިންތިޚާބީ އޮޅުވާލުމަކީ އެއްވެސް ސައްހަކަމެއް ނެތް އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ އިންތިޚާބަކީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ފަހުން ޔޫރަޕްގައި ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުން ކަމަށްވާ، ޔޫކްރެއިންއަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިޔާއިން ފުރިހަމަ ހަތިޔާރާއެކު އަރައިގަތްތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބެކެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުއެތައް ހާސް ބަޔަކު ޕޫޓިންއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރި ނަމަވެސް، ރަޝިއާގެ 114 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވިކަން މިނިވަން ކޮށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަވަލްނީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން "ޕޫޓިންއަށް ނޫނެކޭ" ބުނާ މުޒާހަރާއަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޫޓިން ވަނީ ނަވަލްނީ އަވަހާރަވި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަވަލްނީއަށް ނަމުން އިޝާރާތް ކުރައްވައި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ބަދަލުގައި ނަވަލްނީ ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ވަގުތީ ރައީސަކަށް ޕޫޓިން އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޔަންކުރެއްވީ ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބޮރިސް ޔެލްޓްސިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން 2000 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި 2004 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއެވެ.

ދެ ދައުރަކަށް ފަހު ޕޫޓިން 2008 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ދައުރަށް ވުރެ ގިނަ ދައުރެއް އަދާކުރުން ގާނޫނު އަސާސީން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށެވެ. ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު އެނބުރި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރު ހަތަރު ވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް